Stiri Ziare Locale DISPOZIŢIE
DISPOZIŢIE

DISPOZIŢIE

DISPOZIŢIE Pentru modificarea Dispoziţiei Primarului nr. 3038 din 23.11.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară în conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”; în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 Ut. a), alin. 5 lit.a2), art. 135 alin. 1, alin. 3 şi alin.4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; DISPUN: Art.l – Se modifică art. l din Dispoziţia Primarului nr.3.038 din 23.11.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă ordinară, astfel: ”Art.î – Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 29.11.2023 – ora 12:00, desfăşurată în sula de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8 . Consilierii locali pot participa la şedinţă şi prin utilizarea mijloacelor electronice, conform prevederilor art. 137 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.” Art.2 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.…

Monitorul Neamt - Monitorul de Neamț și RomanIn urma cu 236 zile
Alte stiri din Ziare Locale

Comentarii

Conecteaza-te pe Ziare 24/7
Pentru mai multe stiri personalizate nevoilor tale.

Alte stiri din Ziare Locale

Vezi mai mult
Despre noiContacteaza-neTermeni de conduitaCookiesPolitica de confidentialitatePolitica GDPRDeclarația privind sclavia modernăEgalitate de șanse, diversitate și incluziuneCodul de eticăCariere
Instagram Facebook TikTok Twitter Pinterest
Unele drepturi rezervate 2023 - Ziare 24/7